ศิลปะหมายถึง

ศิลปะ หมายถึง ?

   ศิลปะ หมายถึง การแสดงออกมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทั้งการแสดง ประดิษฐ์ ก่อสร้าง ในรูปแบบต่างๆ โดยส่งทอดแนวคิด จินตนาการ อารมณ์ ความหมาย ของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละผลงานนั้นจะมีความหมายซ่อนอยู่ โดยผู้นำเสนอนั้นจะเป็นผู้ที่อธิบายความลับของชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเพื่อทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความหมายที่แท้จริง

   งานศิลปะ คือ ผลงานของผู้สรรสร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม บทกวี ดนตรี การเต้นรำ การแสดง การขับร้อง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิด สื่ออารมณ์ ความหมาย ของผู้ที่คิดค้นและแสดงออกมา ซึ่งเราเรียกผู้ที่สร้างงานศิลปะเหล่านั้นว่า ศิลปิน

   ศิลปะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท 1.จิตรกรรม (Painting) 2.ประติมากรรม (Sculpture) 3.สถาปัตยกรรม (Architecture) 4.วรรณกรรม (Literature) 5.ดนตรี (Music) 6.นาฏกรรม (Drama) 7.ภาพยนตร์ (Cinema) 8.ภาพถ่าย (Photo)

ภาพลวงตา

จิตรกรรม

     จิตรกรรม เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการวาดภาพ ลายเส้น ระบายสี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านดินสอ พู่กัน ลงบนพื้นผิวใดๆก็ตามให้ออกมาเป็นภาพ ซึ่งงานจิตรกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.ภาพวาด โดยจะใช้การวาดลายเส้นออกมาเป็นภาพวาด หรือการ์ตูน 2. ภาพเขียน เป็นการระบายสีลงไปด้วยทำให้เกิดสีสันและมิติที่มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันมีภาพเขียนสีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งแต่ละยุค แต่ละภูมิประเทศ ก็จะมีเอกลักษณ์ของภาพเขียน และภาพวาด แตกต่างกันไปตามวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละประเทศและช่วงเวลาแต่ละสมัย ซึ่งส่วนใหญ่ภาพเขียนที่มีชื่อเสียงและส่งผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรมมาถึงปัจจุบันก็จะเป็นศิลปะตะวันตก เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ที่แสดงออกถึงความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้า องค์เทพ ความศรัทธา ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 14-19 ก็เริ่มมีการพัฒนาเรื่อยมา

โมนาลิซ่า

หนึ่งในจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หรือพูดง่ายๆว่าคงไม่มีใครไม่เคยเห็นภาพดังกล่าว เป็นภาพวาดสีน้ำมันที่ถูกวาดขึ้นโดย ลีโอนาร์โด ดาวินชี ชาวอิตาลี ในศตวรรษที่ 16 เป็นภาพหญิงสาวที่มีรอยยิ้มที่เป็นปริศนา ที่ผสมอารมณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน แววตาที่เศร้า มุมปากที่ยิ้ม มุมแก้มที่เหมือนจะหัวเราะ ซึ่งเป็นภาพที่นักวิเคราะห์นำไปศึกษาถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงที่ ลีโอนาร์โด ต้องการจะสื่อกับผู้ชม ซึ่งมีความลับซ่อนอยู่ภายในรูปภาพนี้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่คล้ายคลึงกับผู้วาด  ปัจจุบันภาพดังกล่าวถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แหล่งกำเนิดอารยธรรมศิลปะสมัยใหม่ชั้นนำของโลก ซึ่งภาพเขียนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่มากมายเช่นเดียวกัน

     พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (รูปภาพจาก Wikipedia) เป็นสถานที่เก็บรักษาชิ้นงานศิลปะที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ของโลก รวมถึงจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชื่นชมได้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี ค.ศ.1793 มีชิ้นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่อยู่ในความดูแลมากกว่า 35,000 ชิ้น รวมถึงชิ้นงานสำคัญๆของลีโอนาร์โด ดาวินชี ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่เช่นกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้ชมต่อปีมากที่สุดในโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดของฝรั่งเศส

ประติมากรรม

     ประติมากรรม เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการปั้น แกะสลัก การหล่อ ขึ้นรูป ให้เป็นลักษณะเป็น 3 มิติ มีกว้าง ยาว ลึก ซึ่งงานประติมากรรมนั้น สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ชนิด ได้แก่ 1.ประติมากรรมทั่วไป เป็นงานแกะสลักลงบนพื้นผิวต่างๆเช่นหิน ไม้ ปูนปั้น โดยจะมีพื้นหลัง จะสังเกตเห็นได้ตามลวดลายประดับตกแต่งตามวิหาร โบสถ์ ฝาผนัง ที่มิติที่ 3 คือด้านลึกที่มากกว่าภาพเขียนฝาผนังทั่วไป 2.ประติมากรรมลอยตัว คืองานประติมากรรมที่สามารถมองได้ 360 องศา ขึ้นรูป แกะสลักให้ครบทุกด้านไม่มีพื้นหลัก สังเกตคืองานประเภทรูปปั้นต่างๆ

วีนัส เดอ มิโล

     เป็นประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดชิ้นหนึ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ทำขึ้นจาก หินอ่อน แสดงถึงความงามในรูปร่างของสตรีตามอุดมคติ ที่เป็นที่นิยมของชาวกรีก ในช่วงก่อนคริสตกาล ส่วนเรื่องแขนของวีนัสนั้น มีบางทฤษฎีที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเนื่องจากเป็นเทพีแห่งความงาม ทำให้ถูกยื้อแย่งจากเทพสองพระองค์จนทำให้แขนทั้งสองขาดจากกัน เมื่อแขนของเทพีวีนัสขาดแล้ว เทพทั้งสองก็เกิดหมดความรักในวีนัสแล้วทิ้งให้วีนัสอยู่ตามลำพังโดยไม่เหลือใครดูแล

     ส่วนอีกความเชื่อหนึ่งคือ แขนของเทพีวีนัสนั้นได้ชำรุดหักลงภายหลัง ซึ่งในครั้งแรกนั้นมือข้างหนึ่งน่าจะกำลังจับผ้าที่กำลังจะหลุดจากสะโพก ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งนั้นน่าจะถือแอปเปิ้ลตามตำนานนิทานปรัมปราของชาวกรีก