ศิลป์ พีระศรี

ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

        ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เดิมชื่อ คอร์รอโด เฟโรชี เกิดวันที่ 15 กันยายน 2435 ที่เมืองฟลอเลนซ์ ประเทศอิตาลี ในวัยเด็กท่านมีความสนใจเกี่ยวกับศิลปะเป็นอย่างยิ่ง และได้เป็นผู้ช่วยงานศิลปินที่มีชื่อเสียงตามสตูดิโอต่างๆในเมืองฟลอเลนซ์ ด้วยความแน่วแน่อย่างแรงกล้า ท่านได้เก็บสะสมเงินรับจ้างช่วยงานศิลปะ จนสามารถเข้าศึกษาได้ที่สถาบันศิลปแห่งนครฟลอเลนซ์ ใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา 7 ปี ซึ่งท่านจบการศึกษาในอายุ 23 ปี โดยได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1

     ภายหลังจากนั้นท่านได้รับตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย และได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย จนกระทั่งปี 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) มีดำริที่ต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญในศิลปะตะวันตก ซึ่ง คอร์รอโด เฟโรชี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมและยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบเหรียญเงินตราสยาม ทางรัฐบาลไทยจึงได้เสนอให้ คอร์รอโด เฟโรชี เข้ามารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร กระทรวงวัง และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาปั้นหล่อแห่งราชบัณฑิตยสภาในปี 2469

      ท่านได้วางหลักสูตรวิชาจิตรกรรมและประติมากรรมพร้อมกับก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2486 ได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่านได้เป็นอธิบดีมหาลัยศิลปากรคนแรก และยังมีหน้าที่เป็นครูผู้สอนอีกด้วย ท่านได้อุทิศชีวิตให้กับวงการศิลปะของประเทศไทย ไม่ว่าจะทั้งด้านการสร้างสรรค์ประติมากรรมที่สำคัญต่างๆของประเทศไทย

     นอกจากท่านจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญศิลปะตะวันตกแล้ว ท่านยังมีอัจฉริยภาพในด้านศิลปะตะวันออก รวมไปถึงศิลปะสุโขทัย ซึ่งท่านได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และอนุสาวรีย์ที่สำคัญไว้มากมาย อาทิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ฯลฯ