ความลับของการสร้าง พีระมิด

ความลับพีระมิด

สิ่งมหรรศจรรย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

       ความงดงาม ความคิด จินตนาการ ความฝัน หลากหลายความหมายที่ผู้คนต่างนิยามให้กับคำว่า ศิลปะ แต่คำนิยามของศิลปะนั้นคือผลงานของศิลปิน ผู้สร้างสรรค์ชิ้นงานในการถ่ายทอดความคิดให้ผู้พบเห็นได้รับรู้ถึงความหมายที่ศิลปินต้องการสื่อสาร นอกจากความสวยงามแล้ว หากชิ้นงานใดมีนัยยะพิเศษ แอบซ่อนความหมายที่แท้จริงไว้ ให้ความสะเทือนอารมณ์แก่ผู้คนพบความลับที่ลึกซึ้ง ก็จะยิ่งสร้างความประทับใจ ความน่าค้นหา และความน่าติดตามในผลงานและตัวศิลปินมากยิ่งขึ้น

    ในปัจจุบันศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดที่นักโบราณคดีค้นพบคือ ศิลปะยีอิปต์ (Egyptian Art) เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4000 ปีก่อนคริสตศักราช ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป อาทิ พีระมิด สฟิงซ์ มัมมี่ ฮีโรกริฟฟิค (อักษรภาพอียิปต์โบราณ) สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นศิลปะที่เหล่าฟาโรห์ได้สร้างไว้เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม ทำให้ผู้ถูกปกครองเกิดความเคารพ ศรัทธา ในตัวกษัตริย์ ซึ่งแม้กาลเวลาจะล่วงเลยไปหลายพันปีศิลปะเหล่านั้นก็ยังสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวให้คนรุ่นหลังศึกษาได้เป็นอย่างดี

 

สุสานของฟาโรห์

     ศิลปะในยุคนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งนั่นคือ พีระมิด ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์ พีระมิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ พีระมิดคูฟู เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟูแห่งราชวงศ์ที่ 4 มีฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสกว้างด้านละ 230 เมตร 

     ประกอบด้วยหินน้ำหนัก 2.5 ตัน ประมาณ 2.5 ล้านก้อน เรียงซ้อนทำมุม 52 องศาขึ้นไปประมาณ 200 มีความสูง 147 เมตร ด้านทั้งสี่ของพีระมิดหันไปในทิศ เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก อย่างแม่นยำ เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหรรศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่ยังคงสภาพอยู่แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอันแห้งแล้ง

     ยังมีอีกหลายความลับในการก่อสร้างพีระมิดที่ยังเป็นปริศนา ไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย การสกัด การออกแบบ การก่อสร้าง เนื่องจากการหินที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นมีน้ำหนัก 2.5 ตัน และอยู่ห่างจากบริเวณที่ก่อสร้างกว่า 200 กิโลเมตร โดยเฉพาะหินแกรนิตที่ใช้ก่อสร้างห้องเก็บพระศพนั้นอยู่ห่างออกไปทางใต้กว่า 900 กิโลเมตร

     แม้ว่าจะมีทฤษฎีการใช้แรงดันน้ำเป็นตัวช่วยในการขนย้ายหินเหล่านั้นผ่านแม่น้ำไนล์ แต่ก็ยังมีคำถามว่าแล้วการขุดคลองในทะเลทรายที่มีระยะทางกว่า 22 กิโลเมตรนั้นสามารถใช้ในการขนย้ายหินดังกล่าวได้จริงหรือไม่ก็ยังเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างแท้จริง

อภิมหาโปรเจค

     พีระมิดแห่งกีซา ยังจัดเป็นงานระดับอภิมหาโปรเจกต์แม้ในยุคปัจจุบัน มีผู้ประเมินว่าหากทำการก่อสร้างพีระมิดคูฟูขึ้นใหม่เพียงหลังเดียว โดยเลือกพื้นที่ รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างพีระมิดเดิม 

     แต่ได้เปรียบที่มีทางรถไฟสะดวกในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง และใช้รถโฟค์ลิฟ 400 คัน เครนก่อสร้าง 20 ตัว และเฮลิคอปเตอร์ขนส่งอีก 1 ลำ โดยใช้หินปูนจากเหมืองหินสมัยใหม่รวม 4 แห่ง พร้อมทั้งงบประมาณอีกราว 45,000 ล้านบาท จะสามารถระดมก่อสร้างมหาพีระมิดคีออปส์ขึ้นมาได้ภายในเวลา 5 ปี

     แต่หากต้องการสร้าง หมู่พีระมิดกีซา ทั้งหมดขึ้นมาใหม่ให้ครบทั้ง 3 หลัง นั่นหมายถึงจะต้องใช้งบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาท และเป็นที่แน่นอนว่า หากไม่อาศัยเครื่องจักร และระบบขนส่งสมัยใหม่ การก่อสร้างมหาพีระมิดคูฟูเพียงหลังเดียว ซึ่งเปรียบได้กับการย้ายภูเขาด้วยแรงมนุษย์ ก็ยังยากจะเป็นไปได้ แม้ในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้งบประมาณมากมายเพียงใดก็ตาม

Link with us
Game bài đổi thưởng
Close Menu