ภาพวาดสีน้ำมัน Reproduction

ภาพวาดสีน้ำมัน Reproduction

  • Blog

     ภาพวาดสีน้ำมัน Oil Painting Reproduction คือ ภาพที่ถูกทำขึ้นมาใหม่โดยใช้แบบภาพที่ศิลปินระดับโลกในอดีตที่ได้สร้างสรรค์ไว้ มาสร้างใหม่ด้วยการทำให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดด้วยเทคนิคการลงสีเหมือนต้นฉบับ โดยใช้รายละเอียดต่างๆให้ใกล้เคียงกับต้นแบบมากที่สุด ซึ่งภาพวาดสีน้ำมันนั้นจะให้อารมณ์ที่ใกล้เคียงกับภาพต้นแบบเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับตกแต่งตามสถานที่สำคัญ

     ส่วนใหญ่แล้วศิลปินก็มักจะนำภาพวาดที่โด่งดังมา Reproducted เพื่อวางโชว์ตามร้านอาหาร โรงแรม หรือภายในบ้าน เพื่อให้ดื่มด่ำกับภาพเขียนตามรสนิยมของแต่ละคน เนื่องจากต้นฉบับนั้นถูกเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ และการที่จะนำภาพปริ้นมาใส่กรอบก็ไม่สามารถให้อารมณ์เหมือนภาพวาดสีน้ำมัน ผู้ที่หลงไหลในศิลปะโรมันจะเข้าใจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Renaissance, Impressionist, Orientalist, Landscape ก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน

ภาพวาดสีน้ำมันมีกี่รูปแบบ

หากจะแบ่งรูปแบบของภาพวาดสีน้ำมัน Reproduction นั้น ก็สามารถแบ่งได้ตามลักษณะเฉพาะของรายละเอียดภาพ และยุคสมัยที่ศิลปินได้สร้างไว้ เราสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 8 กลุ่ม ดังนี้

1. American Landscape Paintings

ก่อนปี ค.ศ. 1825 ภูมิทัศน์ในฐานะศิลปะถูกมองว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าฉากหลังของวัตถุ ยกเว้นเจ้าของทรัพย์สินที่ว่าจ้างศิลปินเพื่อวาดภาพประกอบภูมิประเทศของฟาร์มและชุมชนหรือสถานที่สำคัญหรือสำหรับชาวยุโรปที่มีความสนใจในการพัฒนาโลกใหม่ภูมิทัศน์

มันคือ American, Thomas Cole ผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นหนึ่งในขบวนการแนวอเมริกันที่โด่งดังที่สุดเมื่อเขาก่อตั้งโรงเรียนแม่น้ำฮัดสันในปี 1825 กลุ่มนี้ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อภาพวาดของพวกเขาที่วาดภาพหุบเขาแม่น้ำฮัดสันและพื้นที่โดยรอบ , Adirondack และ White Mountains

โทมัสโคลและศิลปินเพื่อน Asher B. Durand มีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการศึกษาและการวาดภาพของธรรมชาติและการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมของเธอจะนำศิลปินไปสู่การตรัสรู้และการเชื่อมต่อที่แท้จริงกับพระเจ้า
ผลงานของขบวนการ American Landscape นั้นมีขนาดใหญ่พอ ๆ กับชนบทที่สวยงาม

สิ่งที่ปรากฎในผลงานหนึ่งชิ้นดังกล่าวที่ผลิตโดยเฟรเดริกคริสตจักรในปี 2389 “การเดินทางผ่านความรกร้างว่างเปล่า จากพลีมัธไปยังฮาร์ตฟอร์ด” ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกในภารกิจของพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขายังห่างไกล

จากการมีบทบาทนำในการวาดภาพ ต้นไม้สูงตระหง่านหน้าผาหินขนาดใหญ่และแม่น้ำที่คดเคี้ยวไปสู่ขอบฟ้าอันกว้างใหญ่ของภูเขาเป็นจุดสำคัญของงาน ในขณะที่การพรรณนาถึงผู้ตั้งถิ่นฐานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่องาน แต่เป็นพลังของภูมิทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อชิ้นงาน

พลังของการเคลื่อนไหวนั้นแข็งแกร่งและอิทธิพลของมันแผ่ขยายออกไปสู่ภาพวาดรูปแบบอื่นรวมถึงการแสดงออกและการสถิตยศาสตร์ ศิลปินอเมริกันภูมิทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ได้ทำมากกว่านำธรรมชาติมาสู่แนวหน้า จริง ๆ แล้วพวกเขาช่วยกำหนดรูปร่างของประเทศใหม่และกำลังพัฒนา

2. Impressionist Paintings

งานศิลปะอิมเพรสชั่นนิสต์ถือเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่โด่งดังและโด่งดังที่สุดในโลก หลายคนอาจไม่รู้จักชื่อศิลปินสมัยใหม่ แต่เกือบทุกคนเคยได้ยินชื่อ Monet บางทีนี่อาจเป็นเพราะภาพเขียนอิมเพรสชั่นนิสต์ทิ้งเครื่องหมายลบไม่ออกในใจของผู้ชมอย่าง Monet อิมเพรสชั่นนิสม์มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ผู้ดูนึกถึงสิ่งที่พวกเขามอง ไตร่ตรองถ้าคุณจะประพันธ์อิมเพรสชั่นนิสต์ภาพวาดและช่วงเวลาที่สะท้อน สิ่งนี้ทำให้ภาพเขียนอิมเพรสชันนิสต์เป็นผู้สร้างรายแรกในอุตสาหกรรมศิลปะ

3. Orientalist Paintings

งานศิลปะโอเรียนทัล Orientalism คือการเลียนแบบหรือพรรณนาแง่มุมในโลกตะวันออก ภาพเหล่านี้มักจะทำโดยนักเขียนนักออกแบบและศิลปินจากตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพวาด Orientalist วาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ตะวันออกกลาง” เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการศิลปะในศตวรรษที่ 19-20 และวรรณกรรมของประเทศตะวันตกก็สนใจในรูปแบบตะวันออก

4. Renaissance Paintings

เป็นจิตรกรรมประติมากรรมและศิลปะการตกแต่งในยุคของประวัติศาสตร์ยุโรปที่ปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันในอิตาลีในประมาณ 1,400 พร้อมกับการพัฒนาที่เกิดขึ้นในปรัชญาวรรณคดีดนตรีและวิทยาศาสตร์ ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของประเพณีโบราณได้ใช้เป็นรากฐานของศิลปะสมัยโบราณ 

แต่เปลี่ยนรูปแบบประเพณีนั้นด้วยการดูดซับพัฒนาการล่าสุดในศิลปะของยุโรปเหนือและโดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการพร้อมปรัชญายุคเรอเนซองส์มนุษยนิยมแผ่กระจายไปทั่วยุโรปส่งผลกระทบต่อทั้งศิลปินและผู้อุปถัมภ์กับการพัฒนาเทคนิคใหม่และความรู้สึกอ่อนไหวทางศิลปะใหม่ ๆ ศิลปะยุคเรอเนซองส์เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของยุโรปตั้งแต่ยุคกลางถึงยุคต้น

5. Portrait Paintings

เป็นประเภทในการวาดภาพที่มีเจตนาเพื่อแสดงถึงเรื่องของมนุษย์ คำว่า ‘ภาพวาดแนวตั้ง’ ยังสามารถอธิบายภาพวาดที่เกิดขึ้นจริง ผู้วาดภาพบุคคลอาจสร้างผลงานของตนเองโดยการมอบหมายงานสำหรับบุคคลสาธารณะและส่วนตัวหรือพวกเขาอาจได้รับแรงบันดาลใจจากความชื่นชมหรือความรักในเรื่อง การถ่ายภาพบุคคลมักเป็นบันทึกสถานะของรัฐและครอบครัวที่สำคัญเช่นเดียวกับความทรงจำ

6. Still Life Paintings On Canvas

เป็นงานศิลปะที่แสดงถึงวัตถุส่วนใหญ่ที่ไม่มีชีวิตซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุที่เป็นธรรมชาติ (อาหาร, ดอกไม้, สัตว์ที่ตายแล้ว, พืช, หิน, เปลือกหอย, ฯลฯ ) หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น (ดื่มแว่นตาหนังสือแจกันเครื่องประดับเหรียญ ท่อ ฯลฯ )

7. Landscape Paintings

ภาพวาดแลนสเคป เป็น ศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อสะท้อนความงดงามของธรรมชาติ ภาพวาดสีน้ำมันเหล่านี้รวมถึงฉากของภูเขาแหล่งน้ำพืชและภูมิทัศน์ธรรมชาติอื่น ๆ แม้ว่าภาพทิวทัศน์จะเน้นไปที่โลกธรรมชาติ แต่ภาพเหล่านั้นก็ไม่ได้เรียบง่าย แต่ดูน่ารักซึ่งมีสีเขียวและท้องฟ้า ศิลปินแนวนอนใช้ผ้าใบสองมิติและสร้างโลกสามมิติที่สวยงาม การทำเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความหลากหลายของภาพทิวทัศน์โดยศิลปินชื่อดังแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นมากมายการสร้างผลงานที่งดงามที่สามารถแปลความงดงามของธรรมชาติให้กลายเป็นพื้นที่ใดก็ได้

8. Abstract Oil Paintings

เทคนิคที่ใช้ในภาพเขียนสีน้ำมันสามารถสรุปได้ตามสถานที่และประวัติศาสตร์ เทคนิคการวาดภาพสีน้ำมันแบบดั้งเดิมเช่นที่ใช้ในภาพเขียนนามธรรมมักจะเริ่มต้นเมื่อศิลปินจะวาดภาพตัวแบบผ่านการใช้ถ่านบนผ้าใบ บางครั้งศิลปินก็อาจใช้น้ำมันสีบาง ๆ เพื่อสร้างภาพร่างของวัตถุ หลังจากร่างภาพแล้วศิลปินจะใช้สีน้ำมันซึ่งมักใช้น้ำมันลินซีดเพื่อสร้างวิญญาณแร่ธาตุหลายชนิดซึ่งจะทำปฏิกิริยากับตัวทำละลายหลายตัว เมื่อผสมเสร็จแล้วศิลปินจะเพิ่มตัวทำละลายอีกหลายตัวเพื่อสร้างสีการอบแห้งที่ช้าลง ศิลปินที่ดีที่สุดในโลกส่วนใหญ่ใช้เทคนิคที่เรียกว่าไขมันมากกว่าลีนซึ่งในชั้นสีเพิ่มเติมจะมีน้ำมันมากกว่าชั้นที่ใช้ในผ้าใบ การใช้น้ำมันมากขึ้นจะทำให้ผ้าใบแห้งอย่างเหมาะสม

Presented by alpha88.click

Link with us
Game bài đổi thưởng
Close Menu