ชวนเที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชมนิทรรศการ ศิลปาธร 2019

ชวนเที่ยวหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชมนิทรรศการ ศิลปาธร 2019

ศิลปาธร 2562

     วันนี้ 29 กรกฎาคม 2562 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินได้จัดนิทรรศกาลเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ศิลปาธร 2019 ระหว่างวันที่ 29 กกรกฎา 62 ถึง 31 สิงหาคม 62 โดยมีกระสำนักวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นคณะกรรมการ และได้พิจารณายกย่อง ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น เพื่อมอบรางวัล ศิลปาธร จำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย

  1. สาขาทัศนศิลป์ นายนที อุตฤทธิ์
  2. สาขาสถาปัตยกรรม ผศ บุญเสริม เปรมธาดา
  3. สาขาวรรณศิลป์ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์
  4. สาขาดนตรี นายอานันท์ นาคคง
  5. สาขาศิลปะการแสดง นายดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์
  6. สาขาศิลปะการออกแบบ รศ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
  7. สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว นายสยมภู มุกดีพร้อม

 

     โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด ทักษะ สติปัญญา สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยได้มอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินรุ่นกลางที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยมาแล้วจำนวน 74 คน
ศิลปาธร นิทรรศกาล
ทั้งนี้ประชาชนผู้ที่มีความสนใจในศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่างๆ สามารถเข้าชมงานศิลปะได้ที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 จนถึง 31 สิงหาคม 2562 ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงาน ได้เก็บภาพบรรยากาศในงานบางส่วนมาฝากครับ
ศิลปาธร 2019

       ศิลปะทำให้ชีวิตมีสีสัน และยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆให้มีความทันสมัย เปรียบเสมือนแฟชั่นที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกาลเวลา ทำให้การศึกษาในศิลปะนั้นมีความลึกซึ้งละเอียดลออ และส่งผลให้จิตใจของผู้ศึกษาค้นคว้ามีความอ่อนโยนและพัฒนาความคิดได้ดี สนับสนุนโดย RB88

Link with us
Game bài đổi thưởng
Close Menu